Какво са вътрешна и външна мотивация в класната стая

Светът се развива все по-бързо, а също и предпочитанията на учениците. Учителите все по-трудно намират начини, с които да ангажират вниманието на учениците си и да намират правилната мотивация за тях.

Днес ще ви представим отговорите на някои често задавани въпроси свързани с мотивацията на учениците, а това са: Как да мотивираме учениците си? Какво е вътрешна и външна мотивация? Как да накараме учениците да учат без да очакват нищо в замяна?

Ето някои пояснения относно вътрешната и външната мотивация и няколко предложения, които да ви помогнат да вдъхновявате вашите ученици.

 

Какво е вътрешна мотивация?

Вътрешната мотивация е това, което правиш в името на личното ти удоволствие. Основният мотиватор е вътрешен, т.е. не очаквате да получите нищо в замяна. Вътрешно мотивирани сте, когато правите нещо просто, защото това нещо ви кара да се чувствате добре. Също така представлява и лично предизвикателство и води до чувство на удовлетвореност от постигнатото. 

Например, даден ученик може да бъде вътрешно мотивиран да чете, защото така задоволява любопитството си към света и му носи чувство на спокойствие. Друг ученик се чувства щастлив и удовлетворен когато се справи добре със задачите си и това е вътрешната му мотивация да учи. Трети иска да постигне дадена цел, например да стане лекар, и усилено изучава биология и химия.

 

Какво е външна мотивация?

Външната мотивация е да правиш нещо, за да спечелиш награда или да избегнеш наказание. Основният мотиватор е външен, т.е. очаквате да получите нещо за изпълнението на определена задача или искате да избегнете последствия, ако не направите даденото нещо. Например ученик учи за контролно, само защото иска да получи добра оценка, за да получи желана награда или да избегне наказание. По същия начин учениците избират конкретно поведение, не защото им харесва, а за да получат в замяна обещаната награда или да избегнат разочарованието на околните. 

 

Работи ли външната мотивация?

Външната мотивация може да работи за някои хора, за други да не работи. За някои ученици, ползите от външната награда са достатъчни, за да ги мотивират и да продължат да работят и да се развиват.

 

Външната мотивация създава ли зависимост?

Един от недостатъците на външната мотивация е, че понякога децата се пристрастяват към наградите. Също така трябва да знаете какво да правите, когато няма награда или тя загуби своята стойност.

Важно е да се разбира, че полезността на външната мотивация трябва да се оценява за всеки отделен случай, а не за всяко отделно дете.

 

Как влияе външната мотивация на самочувствието на учениците?

Когато учениците разчитат твърде много на външни стимули, те започват да се сравняват с другите деца и могат да започнат да предават твърде голяма важност на мнението на другите хора. Като например: “Имам ли повече зелени точки на таблото за поведение от Иван?” “Защо не съм получил усмихнато личице в домашното ми? Не съм ли се представил добре?”

Когато учениците започнат да търсят одобрение за постигната задача или оценка за поведението си, извън себе си, те могат да се почувстват нещастни, несигурни и това да повлияе на самочувствието им.

 

Да използваме ли все пак външните стимули?

Ако погледнем реално на ситуацията в класната стая, външната мотивация е не винаги нещо лошо.  Даже може понякога да е много полезен инструмент, особено в ситуации, в които учениците трябва да изпълнят задача, която намират за неприятна. Както в реалния живот, така и в класната стая, има неща, които трябва да правим, които ако имаме избор не бихме правили. Понякога правилният стимул служи като кукичка, която кара учениците да инвестират времето си в учене.

В крайна сметка най-работещата стратегия е намирането на баланс. Нали?

 

Как учителите да стимулират вътрешната мотивация на учениците си?

Реално ние като учители не можем да променяме индивидуалността на учениците си, но можем да създадем подходяща среда, в която да насърчаваме учениците да развиват собствената си мотивация. Ето и няколко предложения:

  • Познавайте учениците си.

Опознавайте учениците си като личности и разберете от какво се интересуват и от какво се вълнуват, както и как учат най-добре. Когато вече имате цялата тази информация, изгответе учебния си план и методи на работа около тези мотивиращи фактори. Променяйте плана и методите си така, че да поддържате децата ангажирани и заинтересовани. Давайте възможности за индивидуална и групова работа в час или по проекти. Използвайте технологиите. Също така включите и изкуството за по-креативни дейности.

  • Дайте им право да участват в организацията на класната стая.

Включете учениците си в изграждането на правилата и дейностите в класната стая. Работете заедно, за да създадете оптимална учебна среда. Както всички хора така и вашите ученици са по-склонни да се грижат за нещата и да спазват правилата, за които са помогнали да се създадат.

  • Уверете се, че учениците имат основни познания.

Изрично преподавайте и повтаряйте основни умения и знания, така че учениците да имат една солидна основа от знания, върху която да надграждат. Вътрешната мотивация ще дойде от способността да се справят със сложни задачи. Но първо се уверете, че учениците имат ресурсите, от които се нуждаят, за да се справят.

  • Давайте конкретна обратна връзка.

Давайте на учениците си обратна връзка, която се фокусира върху техните силни черти, а не върху техните слабости като се опитвате да бъдете възможно най-конкретни. Използвайте конкретни факти, като например “Есето, което си написал е много добро, защото…”, а не “Много добро есе!”.

  • Свържете дейностите в класната стая и ситуациите в реалния живот.

Може би има ученици във вашият клас, които искат да станат лекари. Ако е така, трябва да имат солидно разбиране от биология и химия. Знаейки, че това, което учат ще им помогне да постигнат целите си в бъдеще, ще повиши вътрешната мотивация на вашите ученици.

В заключение

Вътрешната и външната мотивация са двете основни форми на мотивация за учене при учениците. Вътрешната мотивация е свързана с лични интереси, потребности и цели на ученика, докато външната мотивация е свързана с външни фактори, като оценки, похвали, наказания и т.н.

И двете форми на мотивация могат да бъдат ефективни за стимулиране на ученето, но вътрешната мотивация се счита за по-устойчива и продуктивна. Вътрешната мотивация води до по-голямо удовлетворение от ученето, по-добро усвояване на знанията и уменията и по-високи учебни постижения.

Чрез създаване на подходяща среда за учене, която е мотивираща и подкрепяща, учителите могат да помогнат на учениците си да се развиват като активни и любознателни личности.

Какво са вътрешна и външна мотивация в класната стая
Към началото