10 съвета за добра комуникация с родителите

Ефективната комуникация е от съществено значение за изграждането на партньорство между училище и семейство. То представлява основата за всички други форми на участие на семейството в образованието. Начинът, по който родителите комуникират и взаимодействат с училището/учителите, много влияе на степента и качеството на участието на родителите в учебния процес на техните деца.

Родителите също могат да участват активно в образованието на децата си, като получават идеи от учителите как да помагат и подкрепят децата и като знаят повече за академичната програма на училището и как работи тя.  

От друга страна когато в учебният процес участват родителите и учителите, децата повишават своята мотивация за учене, подобряват посещаемостта и повишават интереса си към писане на домашни.

Реалистично погледнато, комуникацията сама по себе си е труден процес. Родителите са заети с работа, ежедневие, помагане в ученето и не винаги успяваме да намерим начина да водим добра и ефективна комуникация с родителите на нашите ученици. Затова искаме да ви представим 10 съвета за добра комуникация с родителите.

1. Бъдете активен слушател

Слушането е в основата на ефективната комуникация. Когато изслушвате, вие получавате повече информация за децата и техните семейства. Освен това разбирате и до колко родителите познават децата си и показвате, че цените техния опит, идеи и мнения и приемате сериозно притесненията им.

Ето и някои идеи:

 • Опитайте се да разберете гледната точка на родителя, дори ако не сте съгласни с това, което казва. Поставете се на негово място.
 • Използвайте отворени въпроси, за да получите повече информация, ако имате нужда от нея. Отворените въпроси дават на хората шанс да разбират това, което казват, вместо просто да отговарят с “да” или “не”.

 

2. Говорете с родителите ясно, конкретно, но и с уважение и внимание

Когато говорите с родител трябва да изразите мислите и чувствата си по най-ясния и конкретен начин, за да се получи открит и честен диалог. Това не означава, че трябва да се стига до конфликт с родителя, а точно обратното, като представите пред него уважение, разбиране и внимание.

Ето и някои идеи:

 • Използвайте обикновен, ежедневен език, който родителите могат да разберат. Ако използвате професионален жаргон, могат да го приемат за плашещ и отчуждаваш.
 • Помислете, преди да говорите, особено ако говорите с родителите по трудни или деликатни въпроси.
 • Споделете положителните страни на детето при учене и поведение.
 • Поискайте мнението на родителите по даден въпрос свързан с тяхното дете.
 • Нека родителите да вземат решенията. Вие можете да предлагате идеи, но те решават какво да правят по-нататък.

 

3. Обърнете внимание на проблема, но с подход за решаването му

Когато говорите с родителите за проблем, свързан с детето им, важно е да бъдете конкретни и да предложите конкретни решения. Това ще покаже на родителите, че сте загрижени за детето им и че се опитвате да помогнете.

Подходът за решаването на проблем преминава през няколко стъпки:

1.Идентифициране на проблема.

2.Обмисляне на възможно най-доброто решение.

3.Съвместна оценка на плюсовете и минусите.

4.Взема на решение, как да се действа.

5.Превеждане в действие.

6.Проверка на резултатите след определено време.

Ето и някои идеи:

 • Важно е да бъдете честни и прозрачни с родителите. Ако не сте сигурни какво да правите, не се страхувайте да го признаете. Кажете на родителите, че ще работите с тях, за да намерите най-доброто решение.
 • Бъдете готови да изслушате родителите. Те може да имат ценни идеи, които да помогнат за решаването на проблема.
 • Бъдете позитивни и оптимистични. Покажете на родителите, че вярвате, че детето им може да успее.

 

4. Имайте реалистични очаквания за това какво може да се направи у дома

Родителите имат много отговорности, включително да осигурят на децата си храна, подслон, образование и любов. Те също така трябва да се справят с работни, финансови и други стресови фактори.

Когато говорите с родителите за това какво могат да направят у дома, важно е да имате реалистични очаквания. Не очаквайте от тях да правят всичко перфектно. Те са хора, а не машини.

Ето и някои идеи:

 • Помислете за техните ангажименти. Какво е работното им време? Колко деца имат? Какви са финансовите им възможности?
 • Не забравяйте да похвалите родителите, когато правят нещо добро. Това ще ги мотивира да продължават да се стараят.
 • Бъдете търпеливи. Промяната отнема време. Не очаквайте да видите резултати веднага.

 

5. Говорете за нещата, които ви притесняват

Проблемите обикновено не изчезват сами. А ако ги оставите да ескалират, може да е по-трудно да ги поправите по-късно.

Ето и някои съвети:

 • Подгответе се за разговори по трудни въпроси. Това е така, защото родителите могат да се почувстват разстроени и стресирани от тези разговори. Ако предварително се подготвите за това, което трябва да кажете, можете да насочите разговора в по-добра посока.
 • Вижте какво мислят родителите по въпроса. Не забравяйте, че възприятията за това какво е подходящо в дадената ситуация, могат да се различават в различните култури или семейни ценности.
 • Предлагайте реалистични стратегии, подходящи за всяко семейство. Например, ако има ново дете в класа, което е много срамежливо когато е на публично място или сред непознати и няма приятели, родителите могат да поканят дете от класа у дома им, така децата ще се опознаят и ще поиграят.

 

6. Изберете подходящото време за обсъждане на притесненията

Понякога родителите и учителите искат да обсъдят възникнали притеснения свързани с ученик, когато родителят оставя детето на училище или когато го взема след часовете. Това не е най-подходящият момент, защото в единия случай родителя може да бърза, а в другия учителя да е бил претоварен след работен ден. Най-добрият вариант е да се уговори друг момент за обсъждането на ситуацията.

Ето и някои съвети:

 • Ако е възможно, опитайте се да се свържете с родителите лично. Това ще ви даде възможност да видите техните реакции и да отговорите на техните въпроси по-добре.
 • Изберете време, когато можете да проведете разговора в спокойна обстановка. Това ще помогне да се избегнат прекъсвания и да се създаде усещането за доверие.

 

7. Изградете двупосочна комуникация

Комуникацията не означава само „да информираш“, но включва и задаване на въпроси. Опитайте се да установите взаимодействие, диалог и обмен на информация.

Ето и някои съвети:

 • Бъдете отворени за обратна връзка. Не се страхувайте да поискате от родителите обратна връзка за работата си. Това ще ви помогне да разберете по-добре техните нужди и очаквания.
 • Не се ограничавайте само с един канал за комуникация. Използвайте различни канали, за да достигнете до родителите, които имат различни предпочитания. Например, можете да използвате имейл, телефон, социални медии или лични срещи.
 • Фокусирайте се върху това как можете да работите заедно, за да помогнете на децата да успеят. Избягвайте да обвинявате или да се опитвате да контролирате родителите.

 

8. Поддържайте връзка с родителите и при положителни моменти

Не се свързвайте с родителите само в случай на проблемно или неприемливо поведение. Родителите трябва да бъдат част и от положителните моменти на децата в училище. Споделяйте им за постигнатите учебни резултати или новите умения, които е показал ученика.

Ето и някои съвети:

 • Не чакайте, докато има проблем, за да се свържете с родителите. Когато ученикът постигне успех, уведомете родителите за това. Можете да изпратите имейл, да се обадите или да ги поканите на родителска среща, за да споделите постиженията на детето им.
 • Когато споделяте положителни новини, не се ограничавайте само с това, че ученикът се справя добре. Предоставете конкретни примери за това какво е направил или постигнал. Това ще помогне на родителите да разберат какво означава за тяхното дете да се учи и да расте.

 

9. Говорете с колеги

Говорете с други преподаватели относно ежедневните им взаимоотношения с родителите. Така можете да получите още съвети, както и нови идеи.

Ето и някои съвети:

 • Потърсете колеги, които имат различни опити и перспективи. Това може да ви помогне да научите нови неща и да разширите своята визия.
 • Бъдете готови да слушате. Колегите ви може да имат свои собствени истории и преживявания, които са важни за тях.
 • Бъдете професионалисти. Дори когато споделяте отрицателни преживявания, важно е да запазите професионалното си отношение.

 

10. Бъдете толерантни

Научете повече за учениците си и за техните родителите и покажете уважение към произхода и културата на всяко семейство. Това ще създаде в родителите и учениците силно доверие и уважение към вас.

10 съвета за добра комуникация с родителите
Към началото