Знаете ли, че има безплатно висше образование?

Знаете ли, че в 13 страни в Европа висшето образование е безплатно?

 

Много ученици още след 10-11 клас започват да търсят къде да продължат образованието си след училищният етап. Като голяма част от бъдещите студенти се ориентират в чужбина, търсейки рентабилни варианти, защото цената на висшето образование е основен проблем. Когато таксите са прекалено големи, на студентите им се налага да теглят заеми, за да си позволят образованието. Тъй като безплатното образование става все по-популярно и предпочитано, държавите, които предоставят безплатно образование, се превръщат в предпочитани дестинации за висше образование.

Ето и 13 страни с безплатно висше образование:

 

1. Австрия

В Австрия висшето образование е безплатно за студенти от Европейския съюз/ЕИП, докато тези, които са извън Европейския съюз/ЕИП плащат относително ниска такса за обучение. Австрия несъмнено се смята за една от най-добрите страни с безплатно образование за чуждестранни студенти, където студентите могат да работят до 20 часа седмично без разрешително за работа.

2. Германия

Германия има стабилна образователна система и е известна с високите си академични стандарти. Повечето университети предлагат безплатни обучения както за местни, така и за чуждестранни студенти на бакалавърско ниво, с номинална административна такса всеки семестър.

Студентите в Германия имат право да работят на пълен работен ден за 120 дни или на непълен за 240 дни по време на обучението си.

3. Норвегия

Норвежките университети и колежи по правило не начисляват такси за обучение на чуждестранни студенти от ЕС/ЕИП. Обаче студентите трябва да могат да покриват разходите си за живот. Норвегия е известна с високия си жизнен стандарт, което означава и високи разходи за живот, но и образованието в страната е на много високо ниво.

4. Швеция

Швеция предлага множество стипендии, насочени както към студентите от ЕС/ЕИП и Швейцария, така и към тези извън тези страни. Безплатните обучения са за студенти от ЕС/ЕИП и Швейцария, а за чуждестранните студентите таксите са много конкурентни. Чуждестранните студенти в Швеция могат да работят толкова часове, колкото искат по време на обучението си, стига да отделят 40 часа седмично за академични отговорности.

5. Финландия

Във Финландия не се начисляват такси за обучение за студенти, идващи от зоната на ЕС/ЕИП и Швейцария. Студентите извън ЕС/ЕИП трябва да плащат такси за обучение. Финландия също предлага значителен брой стипендии за студенти извън ЕС/ЕИП.

Чуждестранните студенти могат да работят до 30 часа седмично по време на обучението си и да останат в страната до две години след дипломирането си.

6. Чехия

В Чешката република студентите, които говорят чешки и учат на чешки език, могат да получат висшето си образование безплатно, включително международни студенти. Обучението на английски обаче често е с такса за обучение. За да имат право да работят по време на обучението си, студентите трябва да бъдат записани в програма за обучение, акредитирана от Министерството на образованието. Това със сигурност ще им позволи да работят 30 дни в годината.

7. Гърция

Гърция предлага безплатно обучение на всички студенти в Европа, както и стипендии за международни студенти. Страната е дом на много престижни университети, а също така стандарта на живот не е висок и цените са много достъпни.

Студентите могат да работят по 20 часа седмично през семестъра. По време на ваканциите обаче могат да работят до 40 часа седмично.

8. Република Кипър

Остров Кипър, който е известен със своята митология и природна красота, предлага безплатно висше образование за граждани на ЕС и достъпни цени на таксите за студенти от други страни.

Студентите могат да работят до 20 часа седмично по време на обучението си.

9. Полша

Полша е сред малкото страни с безплатно висше образование, която също предлага достъпен стандарт на живот в сравнение с други страни. Студентите от Полша, ЕС/ЕИП и от Швейцария могат да се възползват от безплатното обучение, но обучението е безплатно за степен на преподаване на полски език.

Студентите могат да работят по 20 часа седмично през семестъра. По време на ваканциите обаче могат да работят до 40 часа седмично.

10. Исландия

Държавните университети в Исландия са безплатни. Има обаче такса за регистрация, която е около 500 евро. Частните университети имат право да събират такса за обучение от чуждестранни студенти. Различните университети имат различни такси за обучение в зависимост от курса. Разходите за живот също не са за подценяване, защото могат да варират между 1300-2000 евро на месец. Но все пак в Исландия има много възможности за обучение в световноизвестни университети.

Чуждестранните студенти в Исландия могат да работят до 15 часа седмично през учебната година.

11. Малта

За любителите на по-топлия климат студентите могат да получат безплатни или минимални разходи за образование в държавните университети в Малта. В Малта студентите могат да се насладят на богата културна, изкуство, филмови представления и музикални фестивали.

Чуждестранните студенти в Малта могат да работят максимум 20 часа на седмица.

12. Словакия

Образованието в държавните университети в Словакия е безплатно за словашки студенти и за чуждестранни студенти идващи от ЕС. Също така разходите за живот не са високи.

Чуждестранните студенти също могат да работят до 20 часа седмично по време на обучението си.

13. Словения

Висшето образование за бакалавърски степени е безплатно за всички студенти от Словения и ЕС, които учат редовно. 80% от студентите не плащат такси. Таксата за обучение на студенти от страни-членки на ЕС се финансира от Министерството на висшето образование.

Разходите за живот на студентите също не са високи и студентите могат да намерят временна работа или работа на непълен работен ден по време на обучението си чрез инструмент, известен като „Студентска работа“ в Словения.

Изисквания за прием за безплатно висше образование

Изискванията за прием за безплатно висше образование могат да варират в зависимост от държавата, за която се кандидатства. Като цяло приемането на студентите често зависи от академичното представяне, владеенето на чужд език или специалността, която изучава. Може също да се наложи да се предоставят доказателства за финансови ресурси, студентска виза и здравна застраховка.

Как се кандидатства за безплатно висше образование в чужбина?

Всяка държава има свои собствени правила и разпоредби, когато става на въпрос за кандидатстване. Обикновено Министерството на образованието на страната управлява процеса на прием на чуждестранни студенти. Често университетите имат онлайн приложение, където трябва да се попълнят и включат документи като препоръчителни писма, резултати от тестова и резултати за владеене на език.

Предимства и недостатъци на посещаването на безплатни университети

Предимството на посещаването на безплатни университети е, че студентите могат да учат безплатно, без да теглят студентски заеми. Това им дава повече гъвкавост и мотивация да следват предпочитаната от тях програма. Въпреки това, студентите могат да се сблъскат със значителни предизвикателства, като адаптиране към нова среда, езикови бариери и културни различия.

В заключение

Моделът на безплатно образование демонстрира приоритизиране на интелектуалното развитие, социалното равенство и икономическия растеж. Пътят към глобална достъпност до образование е труден, но с примерите, които ни дават тези държава, можем да се надяваме, че светът е поел в правилната посока и достъпът до качествено образование в за всички, независимо от тяхното финансово положение.

Ние като учители трябва да помагаме и насочваме своите ученици с грижа, уважение и препоръки за бъдещето им. Днес искахме да ви насочим и към една от стъпките в образованието, а именно университетите, защото това е една много важна и изключително отговорна задача пред нашите ученици след като напуснат училище.

Знаете ли, че има безплатно висше образование?
Към началото