Как технологиите помагат на учителите

Тъй като светът се променя, променят се и методите, които се използват за обучението на учениците. Не е тайна, че технологичното развитие идва с бързи темпове през последните няколко десетилетия и поради това образователните технологии се променят.

Включването на технологиите в класната стая може да бъде от полза и да подпомогне начините за учене и преподаване. Но какво ги прави толкова полезни за учебния процес? Как могат преподавателите да включат технологиите в собствената си учебна програма?

С тази статия бихме искали да покажем предимствата на технологиите в класната стая и как те могат да бъдат интегрирани по ефективен начин.

Предимства на технологиите в класната стая

Защо технологиите са важна част от учебния план? Предимствата на технологиите продължават да се развиват, но ето някои от положителните развития на технологиите в класната стая:

Осигуряват по-ангажирана среда за учене

Една от значителните ползи от интегрирането на технологиите в учебния план е, че те помагат да се създаде по-ангажираща учебна среда за учениците. Трудно е да се отрече влиянието, което технологиите оказват върху концентрацията и начина на преподаване и учене.

Технологиите могат да помогнат на преподавателите да представят уроците си по по-интерактивен и креативен начин. ( Научете повече за инструментите за интерактивни презентации. ) С всички възможности (като се има предвид и напредването на виртуалната реалност) е интригуващо да бъдеш учител и да създаваш учебен материал.

Подготвят учениците за бъдещето

Технологиите са навсякъде, поради това е важно те да бъдат част от учебната среда на учениците. Използването на технологиите, по време на преподаването, би помогнало на учениците да се запознаят и да умеят да работят с програми и приложения, които ще използват в бъдещото си кариерно развитие.

Преподавателите не само предават нови знания на учениците, но и ги подготвят за живота им след училище, а технологиите са едни от начините да направят това. Тъй като технологиите ще бъдат голяма част от живота им за напред, учениците трябва да имат основни познания за тях и медийна грамотност. (Научете повече за медийна грамотност и изкуствен интелект в образованието.) Използването на компютри и Интернет ще бъде неразделна част от бъдещия им професионален и личен живот.

Чрез технологиите учителят създава по-добра взаимовръзка с учениците си

Един от най-важните аспекти за успеха на учителя и ученика е до колко може да се изгради взаимовръзка помежду им. Учителят винаги търси начини да достигнат до своите ученици, с цел да изградят общност в своите часове. Чрез технологиите учителите могат по-лесно да достигнат до учениците по нов начин. Технологиите позволяват на преподавателите да имат възможност за нов вид комуникация, чрез която да обяснят учебният материал, което може да бъде много полезно да учениците.

Засилват сътрудничеството

Ангажираната учебна среда изисква много голяма сътрудничество. Технологиите са чудесен начин за насърчаване и улесняване на дискусията сред учениците. Те ще въздействат помежду си чрез технологиите и ще намират различни начини, по които да си сътрудничат и да учат заедно. Някои от учениците могат да имат по-задълбочени познания в дадена програма или приложение и биха могли да помогнат на другите ученици. Това насърчава средата за сътрудничество в класната стая, което от своя страна води до по-свързана общност.

Подпомагат на ученето и преподаването

Много ученици учат най-добре, когато имат достъп до технологиите. За да могат учителите да достигнат до възможно най-много ученици е важно да се включат технологиите в учебния план. Технологиите могат да предложат разнообразие от техники на преподаване и учене, които могат да помогнат на учителите да предадат материала си и да достигнат до по-широка аудитория. Чрез видеоклипове, учебни игри и изображения учителите могат да покажат на учениците цветни, заинтригуващи примери за предмета, който преподават. Теми, които са сухи или трудни за възприемане, могат да бъдат превърнати в живи и интересни. Това ще подобри удоволствието на учениците от материала и впоследствие тяхното разбиране на уроците.

Как изкуственият интелект помага на учителя

Много е важно учителите да отделят време и да използват и говорят за изкуствен интелект в класните стаи. Преподавателите не са само обучители, но и наставници, фасилитатори на ученето и се обучават заедно с учениците, особено когато трябва да се въведат новите технологии. Важно е да се говори с учениците и да се научат на ползите от технологиите, а също така и начините за използване на тези инструменти правилно, отговорно и етично. Ето и някои основни начина на това как ИИ може да помогне на учителите:

Персонализирано обучение: Преподавателите могат да осигурят персонализирано учебно преживяване, базирано на анализи, управлявани от ИИ, които предоставят ценна информация за представянето на учениците и развитието в обучението. Използвайки тези данни, ИИ може незабавно да адаптира учебния материал спрямо учениците. Учителят може да използва тази информация, за да осигури персонализирано учебно преживяване, като се адаптира към силните и слабите страни на всеки ученик и темповете му на учене.

Производителност и ефективност: Преподавателите са отговорни за различни задачи, като комуникацията с ученици и техните семейства, оценяване на самостоятелни и домашно работи и предоставяне на обратна връзка. Учителите могат да открият, че отделят повече време за тези задачи, отколкото за преподаване и работа директно с учениците. Правилните инструменти с ИИ могат да помогнат на учителите да имат допълнително време със своите ученици.

Създаване и допълване на съдържание: Чрез платформи, в които има вграден ИИ, учителите могат да подготвят набор от образователни ресурси. По-специално с генераторите на ИИ учителите могат да създават уроци, дейности, бланки за оценяване, теми за дискусии и презентации само като се зададе условие към ИИ с ключови думи.

5 образователни инструмента, които работят

Тези 5 образователни инструмента, базирани на ИИ, ще помогнат на учителите с персонализираното обучение, което ще им позволи да станат по-ефективни и да спестят време, за да могат да бъдат повече с учениците си.

1.ChatGPT: OpenAI издадоха ръководство за преподаване чрез ИИ за учители, с цел да помогне на преподавателите да използват ChatGPT в класните си стаи. Ръководството идва с няколко предложение за разписани описания към ИИ и включва обяснения, които изясняват точно как работи ChatGPT и какви са неговите ограничения и напомняния, че информацията трябва да бъде проверена в последствие за нейната коректност. С ChatGPT4, която е платената версия, има по-голяма надеждност и точност на информацията, отколкото с версията на CharGPТ3. Полезното на този инструмент, е че може въпросите и описанията да се задават на български език, но е добре да се проверява отговора, защото често има грешки.

2.Bard: Това е друг инструмент и генератор на ИИ, който е много сходен с ChatGPT, но е разработен от Google. Учителите могат да създават интерактивни тестове, игри и симулации, които помагат на учениците при писането на домашни и да учат по-ефективно. Също може да се използва при създаването на въпроси за оценяване на знанията на учениците, да се подобри сложна тема и да се дадат бързи и точни решения на дадени въпроси. При него също може да се търси и задават параметри на български език.

3.Canva: Canva вече предлага генератор на ИИ на текст към изображение, наречен Magic Write, който може да вдъхнови творчеството при писане. Предоставя идеи, помага при планиране на уроци, което го прави полезен инструмент за преподавателите за създаване на презентация или друга графика за използване в класната стая.

4.СмарТест: СмарТест е българска платформа, която подкрепя учителите, като автоматизира процеса по изпитване и оценяване. В платформата преподавателите могат автоматично да създават различни версии на теста за всеки ученик, платформата прави автоматично оценяване на теста след завършването, както и възможност за индивидуално оценяване. Платформата има интеграция с ChatGPT, като текстовите въпроси, които се генерират могат да се копират и използват за създаването на тестове. (Научете повече за платформата СмарТест.)

5.ClassBuddy: Това е българска платформа, която създава интерактивни игри за усвояване и проверка на знанията на учениците. Може да се използва в клас, както и дистанционно. Платформата разполага с много и различни дейности, както и с интеграция с ChatGPT за директно генериране на съдържание в платформата. (Научете повече за изкуственият интелект в образованието с ClassBuddy.)

В заключение

Ползите от технологиите в класната стая са неоспорими. Преподавателската кариера предлага неограничен потенциал за иновации. От използването на технологиите в преподаването до повишаване на ангажираността на учениците и участието на родителите. 

Ако се интересувате да научите как образователните технологии могат да бъдат от полза в класната стая, то можете да научите повече в следните обучения и семинари:

 

Как технологиите помагат на учителите
Към началото