Олимпиади и състезания – подготовката от страна на учител

Всяка година се организират олимпиади, които са като състезания за намиране на млади таланти по целия свят. Като тези състезания се провеждат на различни нива, включително регионално, областно, национално и международно. Олимпиадите са достъпни за ученици от 1-ви до 12-ти клас, като ежегодно се събират стотици деца, за да покажат знанията си.

 

Какво е олимпиада?

Олипиадите са тестове, които насърчават учениците да развиват умения в дисциплини като математика, география, физика, химия, биология, компютърни технологии, чужди езици и други дисциплини. Въз основа на техните постижения в различните нива на олимпиадата, учениците могат да анализират своите силни страни и недостатъци. Тестовете предлагат прецизна оценка на знанията на учениците и ги насърчават да се стремят към академични постижения. Учениците, които участват, се оценяват по тяхното логическо и научно мислене.

 

Значението на олимпиадата за учениците

1. Задълбочени познания

Учениците, които се явяват на олимпиади и състезания са силно мотивирани да събират информация и да изучават предмета, по който ще се явят на олимпиада като това може да ги подготви и да бъде добър старт на кариерно развитие.

2. Участие в национални и международни олимпиади

Ежегодно се провеждат олимпиади на национално и международно ниво. Те позволяват на деца от страната, както и от света, да участват и да се състезават със своите връстници. Тъй като тези олимпиади предлагат различни нива, това дава справедлив шанс на всички ученици от различни нива да покажат своите умения и познания.

3. Анализиране на силните и слабите страни

Олимпиадите помагат на учениците да развият аналитичното си мислене. Чрез този вид състезания, много от учениците успяват да анализират силните и слабите си страни по всеки предмети по този начин изгражда самочувствие за справяне с проблемите.

4. Прилагането на знанията

Обикновено въпросите на олимпиадите са свързани със знания от по-високо ниво. Така учениците могат да се възползват от придобиването на допълнителни знания към обичайните такива, които могат да открият в учебниците от училище. В допълнение, състезанията позволяват на учениците да разберат и приложат концепции, които се преподават в учебните часове, в реалния живот.

5. Развива характера на ученика

Олимпиадите дават възможност на учениците да разберат, че всеки проблем има възможно решение въпреки предизвикателствата. Подготовката за този вид състезание изисква както точност, така и бързина. Олимпиадите карат учениците да излязат от зоната си на комфорт и да се съсредоточат върху подготовката си и да не се разсейват с несъществени задачи.

 

Съвети за подготовка за олимпиада

1. Започване с подготовката възможно по-рано

Възможността и значението на олимпиадата са подобни на тези за всяко друго състезание. От тази гледна точка, учениците трябва да започнат подготовката си още в началото на учебната година, за да постигнат по-добри резултати. Учениците, които започнат рано с подготовката имат големи шансове за успех.

2. Планиране на всеки ден

Подготовката за олимпиада или състезание не изисква от учениците да учат много, а изисква от тях да се упражняват всеки ден. Създаване на план за изпълнение и запознаване с частите му, е основна стъпка в подготовката. Добре е да се подготви график, който ще помогне да се разделят темите по равно, за да няма дни, в които темите и упражненията са прекалено много.

3. Практически примери

Поради важността на олимпиадата, на учениците се препоръчва да се упражняват на въпросници и бланки от предходни години, за да разберат типа въпроси, които могат да бъдат зададени по време на самата олимпиада. Това ще им помогне да разберат нивото на трудност, за да могат да се подготвят съответно.

4. Помощ при нужда

Има въпроси и задачи, при подготовката за олимпиада, които понякога в дадения момент са прекалено сложни или трудни за разбиране. В такива моменти е добре да се потърси помощ от друг учител или експерт, който да изчисти съмненията, без да се оставя място за объркване.

5. Практика, практика и пак практика

Практиката е ключът за успеха на всеки конкурсен изпит. Колкото повече се упражнява и практикува ученика, толкова по-добро разбиране ще има за основните неща. Усвояването на правилните концепции, отделянето на достатъчно време и поддържането на положително отношение е всичко, от което се нуждае ученикът, за да успее на олимпиадата.

 

Ползите от олимпиадите и състезанията

  • Помагат на учениците да възпитават навици за редовна практика, преговор и им помагат да разбират и следват академичната програма;
  • Учениците се научават да управляват по-добре времето си и да ценят своя набор от знания и умения;
  • Учениците се отдават на ефективно учене, като остават в границите на учебната програма на предмета;
  • Развиват се аналитичните способности на учениците;
  • Учениците са силно мотивирани когато преминат на следващо ниво (областно, национално, международно);
  • Учениците усвояват предметите в клас по-добре, благодарение на въпросите, които се задават по време на олимпиадата.

 

Кои са организациите, които провеждат олимпиади и състезания?

Има различни организации, които провеждат олимпиади и състезания като ние бихме искали да споделим някои от тях:

МОН – Всяка учебна година в сайта на Министерството на образованието и науката можете да откриете информация относно олимпиадите за текущата учебна година.

Кингс България – Международна ученическа олимпиада, която е изцяло онлайн, където ученици от 1-ви до 8-ми клас могат да покажат знанията си по различни предмети.

Сдружение на българските начални учители – Сдружението провежда състезания на различни теми за ученици от 1-ви до 4-ти клас.

Много училища също организират интересни и разнообразни състезания, чрез които учениците могат да показват знанията си. Трябва да се има предвид, че всяка организация и училище има правила и изисквания за участие. Съветваме ви да се запознаете с тях преди самото кандидатстване за участие.

В заключение

Често когато преподавателят съобщи на учениците си, че има олимпиада, те са със смесени чувства. Някои от учениците се радват, други се притесняват дали ще се справят. Ние като учители трябва да намираме начина да подготвяме учениците чрез знания и подкрепа. Бъдете мотиватори за учениците си, но и правете редовни упражнения, за да знаете вие и учениците ви, че ще се справят успешно.

Олимпиади и състезания – подготовката от страна на учител
Към началото