20 реални идеи за обучение, базирано на проекти

За някои учители обучението, базирано на проекти е предпочитан начин за преподаване и оценяване. По този начин учениците работят заедно, за да изследват или анализират проблеми и явления от реалния свят. Така те успяват да изградят умения, които са съобразени с учебната програма. Също така учениците успяват да подобрят комуникацията си и уменията за решаване на проблеми. Но организирането и провеждането на обучение, базирано на проекти, не винаги е лесна задача за преподавателите. За да помогнем да учителите в тази стаята ще представим 20 реални идеи за обучение, базирано на проекти.

Но преди да започнем, нека да се запознаем с някои основно неща свързани с обучението, базирано на проекти.

Какво е обучение, базирано на проекти?

Обучението, базирано на проекти, поставя учениците начело на тяхното образование. В същността си този тип образование включва динамичния подход в класната стая, при който учениците придобиват задълбочени познания за съдържанието и развиват основни умения, като проучват и отговарят на сложни въпроси, проблеми или предизвикателства за по-дълъг период от време.

Ключов аспект на обучението, базирано на проекти, е че се въвежда активното обучение. Тук учениците не са пасивни получатели на информацията, а активни участници в изграждането на тяхното съдържание на знания. Учениците се задълбочават в конкретна тема или проблем, като използват различни методи като изследване, анализ или решаване на проблем, което в крайна сметка завършва с продукт или презентация.

Например, в час по история, учениците могат да изследват причините и последиците от значимо историческо събитие в тяхната родна област. Учениците ще трябва да потърсят информация от първични и вторични източници, да участват в дискусии и може би да проведат интервюта или посещения на място. Проектът може да завърши с мултимедийна презентация, доклад или дебат.

Защо обучението, базирано на проекти е важно?

Обучението, базирано на проекти, повишава ангажираността в класната стая и има пряко въздействие върху това колко добре са подготвени учениците да навлязат на пазара на труда, след като завършат.

Нарастващият фокус към критичното мислене и уменията на 21-ви век (набор от компетенции, преподавани на всички нива на образование, които дават на учениците уменията, от които се нуждаят, за да се ориентират в непрекъснато променящата се работна среда – разрешаване на проблеми, аналитично, критично и творческо мислене, сътрудничество, медийна и информационна грамотност, технологични умения, работа в мрежа) насочва вниманието към това, че образованието, базирано на проекти, е все по необходимо в образователната система. Освен това този тип образование може да помогне и на преподавателите:

  • Научаване на учениците на лична отговорност и критични умения за управление на времето
  • Задачи за проектиране, за които са нужни повече умения свързани с анализ, синтез и оценка
  • Възможност за осигуряване на множество начини за оценяване на учениците на различни етапи от проекта, независимо дали е чрез портфолио, план, чернова на продукт или завършен проект

Когато учениците напуснат училището, те ще трябва да разберат, че работата не е толкова лесна като уроците и домашните. Обучението, базирано на проекти, помага на учениците да научат:

  • Творчески умения за решаване на проблеми
  • Значението на сътрудничеството
  • Как се намират правилните инструменти за работа
  • Как се изграждат умения за самостоятелно обучение и управление на проекти
  • Как се използват подходящите технологии за намиране на ресурси, комуникация и производство на краен продукт.

Обучението, базирано на проекти, е важно, защото помага на учениците да подходят с любопитство към значими възможности за учене, като същевременно им дава реални умения, които се използват цял живот.

Проектите могат да бъдат изключително разнообразни в зависимост от конкретното обучение. Ето и някои идеи:

Идеи за обучение на открито, базирано на проекти

1. Създаване на нов парк в селището или подновяване на съществуващ, като се добавят нови съоръжения или се поднови функционалността – Тези проект би помогнал в реалния живот за подобряването на парковете в градовете и селата.

2. Създаване на оранжерийна градина, за да се осигуряват продукти за местните болници и училища – Проектът е насочен отново към подпомагане на развитието за отглеждането на местни култури.

3. Изграждане на нова пешеходна или велосипедна алея, която е безопасна за хора от всички възрасти – Проектът е насочен към подобряване на инфраструктурата на селището и по-добрият живот на жителите му.

4. Разработване и приложение на начин за намаляване на отпадъците в областта – Проектът е насочен към опазване на околната среда и подобряването на живота на населението в областта.

5. Проектиране, изграждане и инсталиране на напълно уникално оборудване за детска площадка, което служи за конкретна цел или нужда – Проектът е насочен съм обновяване и усъвършенстване на детските площадки в селището.

Идеи за обучение, базирано на проекти свързани с училищната общност

6. Започване на цялостна програма за рециклиране в училище или възобновяване, или подобряване на участието в съществуваща такава – Проектът в насочен към създаване на екологична училищна общност и създаване на сътрудничество между учениците.

7. Добавяне на произведения на изкуството като стенописи или друг вид изображения в училищните коридори, кабинети, площади или игрища – Проектът е насочен към развитие на творческите умения, съвместната работа и подобряването на цялостното преживяване в училището.

8. Разработването и реализирането на план за подобряване на част от училището, която се нуждае от основна или частична реновация – Проектът е свързан с разработването на план, набирането на средства и реализирането му. Учениците могат да развият умения за съвместна работа, анализ, критично мислене, решаване на проблеми и изпълняване на задача в срок.

9. Организиране на събития – Проектът може да бъде с различна продължителност, например една учебна година. Проектът може да бъде насочен към разработването и организирането на различни събития свързани с училището и учениците – празници, събития, ученически развлечения. По този начин ще се подобрят отношенията между учениците и ще се намали разделението между класовете и самите деца.

10. Предлагане на по-здравословни закуски и храни в училищното магазинче – Проектът е насочен към подобряване на хранителните навици у децата и по-здравословен начин на живот.

11. Създаване и започване на нов училищен вестник, списание, подкаст, видео канал или други. – Проектът е насочен към ангажирането на учениците в училищната общност и създаване на една цялостна система, в която учители и ученици работят заедно.

Идеи за обучение, базирано на проекти свързани с гражданската общност

12. Програма за общуване на ученици с възрастните хора по домовете им, старчески домове или болници – Проектът е насочен към създаването на отговорност и грижа за по-възрастните.

13. Помощ на местен приют за животни, с цел подобряване на съоръженията или намиране на начина за свързване на бездомните животни със семейства, които да се грижат за тях. – Проектът е насочен към справяне с проблемите свързани с бездомните животни и трудните условия за грижа в приютите.

14. Културен туризъм – Проектът е свързан със създаването и воденето на пешеходни обиколки на селището, подчертавайки неговата култура, история, забележителности и други.

15. Създаване и управляване на нова благотворителна организация, от която се нуждае областта. – Проектът е насочен към създаване и реализиране на благотворителна организация, която в зависимост от нуждите би се определила и крайната цел.

Идеи за обучение, базирано на проекти свързани със социалните проблеми

16. Започване на кампания за осведоменост по тема, която е важна, като например насилие и тормоз, здравословния начин на живот, опазване на околната среда, граждански права, равенство и справедливост и т.н.

17. Написване и изнасяне на публична пиеса, която подчертава социален проблем, който е важен за общността. – Проектът е насочен към осведоменост и запознаване на жителите с проблема.

18. Намиране на места или сфери от живота, които са предизвикателства за хората с увреждания и помагането им за подобряване и преодоляване. – Проектът е насочен съм създаване на по-добър живот за хората с увреждания в общност на равенство, разбирателство и подкрепа.

19. Стартиране на програма за обучение на конкретни групи (например – деца в предучилищна възраст, възрастни хора, собственици на фирми) за грижата и опазването на околната среда.

20. Избор на конкретен закон, който се смята за несправедлив и написването, проучването, представянето и защитата му публично. – Проектът е насочен към гражданските права на хората в общността и създаването или подобряването на съществуващ закон.

Бонус – Идеи за обучение, базирано на STEM проекти

*Създаване на приложения, които отговарят на конкретни цели за конкретна аудитория.

*Създаване на STEM оранжерия в час.

*Създаване на игра, която да помогне на учениците да научат важни STEM концепции.

*Създаване на интерактивна изложба, за да се запознаят хората със STEM концепции.

В заключение

Обучението, базирано на проекти изгражда много качества и умения в учениците, които биха им били изключително полезни в бъдеще. Но трябва да се има предвид, че всеки ученик е различен със своите интереси и предпочитания, и това което работи за едни не работи за други. Поради тази причина даването на право на избор за проект, по който дадена група деца да работят, ще е от изключителна важност за справянето им с него и за крайния резултат.

 

20 реални идеи за обучение, базирано на проекти
Към началото