Най-честите разсейващи елементи в класната стая

Учебния ден преминава в часове, в които учителите имат трудната задача да поддържат учениците фокусирани по време на часовете, като ограничават разсейващите елементи в класната стая. Разсейването в класната стая идва под различни форми, някои от които разсейват учениците, а други дори учителите. Независимо кой е засегнатия от тези разсейвания в класната стая, важно е да се идентифицират елемента и да се намери ефективно решение.

Ето и някои от основните разсейващи фактори в класната стая:

Лични устройства

Устройствата като мобилни телефони, конзоли и дори училищните компютри, могат да бъдат разсейващи фактори в класната стая. Учениците могат лесно да бъдат разсеяни от известие или съобщение, което да ги откъсне от урока и да се съсредоточат върху изпращането на текстово съобщение на приятел или достигането на следващото ниво в любимата им игра. Тези технологии влияят разсейващо не само на учениците, но и на учителите, тъй като учителите губят контакт с учениците, а и шумовете от тези устройства отвличат вниманието и на преподавателите от представянето на урока.

Излишни разговори

Във всяка обстановка ненужното говорене отвлича вниманието на всички, но това е особено разсейващо в класната стая. Когато учениците говорят, докато учителят предава урок, техният фокус се отнема от това, което се случва в часа, като едновременно се разсейват и другите ученици. От друга страна учениците, които говорят ненужно в час, когато всички в класа трябва да са запазили тишина, пречат и отнемат фокуса от поставените задачи по време на часа.

Консумацията на храни

Учениците обикновено не трябва да ядат по време на час, но ако по някаква причина го направят, това може да бъде огромен разсейващ фактор по много причини. Когато учениците се хранят по време на час, това може да доведе до носенето на миризма от храна в стаята, както и дъвкателни звуци, които могат да бъдат обезпокоителни както за учениците, така и за учителя. Един от основните проблеми на храненето в класната стая е боклука, който се получава, което също е изключително неприятно. Почистването и изхвърлянето на боклука от храната по време на час, може да бъде допълнително разсейване от урока, който се преподава в момента.

Закъснения

Учителите винаги молят учениците да не закъсняват, за да не пропускат ценен материал, разгледан по време на часа. Въпреки това, могат да възникнат неочаквани ситуации като натоварен трафик по пътя за училище, неотложен разговор с друг преподавател или извънкласни дейности, което понякога може да доведе до закъснението на ученика за час. Всички тези ситуации не само водят до пропускане на материал от ученика, но и закъснението за час е един от разсейващите елементи в класната стая, което води до прекъсване на урока на учителя и може да доведе до разговори между закъснелия ученик и неговите съученици.

Подготовка за друг предмет

Понякога учениците смятат, че конкретният урок, който се преподава в момента, може да не са съсредоточени в него, а вместо това да започнат да се подготвят за друг учебен час. Въпреки че това може да изглежда до някъде продуктивно, учениците по този начин пропускат ценна информация и тактики за прилагане, които настоящият урок може да им предостави. Тази конкретна ситуация е контраинтуитивна, защото учениците не обръщат внимание и дори губят информация, която ще им е необходима по-късно, за да изпълнят задачите по друг предмет.

YouTube

Въпреки, че много учители избират да използват YouTube за образователни цели, за да подобрят уроците си, учениците лесно могат да възприемат YouTube като разсейващо средство в класната стая. Тук не говорим за конкретно избрани видеа от преподавателя, а за това че платформата позволява на потребителите да виждат предложени видеоклипове, които може да не са свързани с текущото видео изпрано от учителя. Когато преподавателят приключи с показването на даденото видео на класа, учениците могат да видят друг клип, които да предизвика интереса им и да отвлече вниманието им от урока. Това разсейване може да доведе до излишни разговори и дебати помежду им.

Някои дейности в клас

Чудесен начин за задържане на вниманието на учениците е да бъдат ангажирани с урок, който е представен чрез различни действие в клас. Но тези дейности трябва да бъдат много добре подбрани и разработени, за да могат да се намалят и дори премахнат всякакви разсейващи елементи в класната стая.

 

В заключение

В днешния дигитален свят едни от най-честите разсейващи фактори са технологиите, а управляването им може да бъде истинско предизвикателство за учителите. Откриването на баланса между използването на технологии за учебни цели и спазването на правилата в класната стая, може да доведе до намаляване на разсейващият фактор и провеждането на продуктивни учебни часове.

Най-честите разсейващи елементи в класната стая
Към началото