Съвети и техники за решаване на конфликти в класната стая

Нека си признаем – конфликтът в класната стая не е приятна тема, но това е част от човешкият прогрес, макар че може да доведе до тежки ситуации в класната стая.

Конфликтът може да възникне и в най-подкрепящите и спокойни класни стаи, пречейки на ученици да учат. Ако не бъде обърнато внимание на време, може дори да доведе до насилие. За съжаление преподавателите рядко са обучени и подготвени за това как да се справят с напрегнати ситуации в класната стая. Освен това, често преподавателите смятат, че всеки път когато възникне конфликт в класната стая, това е отражение на техните недостатъци като учители.

В тази статия обсъждаме съвети и техники за справяне с конфликти в класната стая, но имайте предвид, че всеки конфликт може да бъде много различен (като тежест и честота) във всяка отделна ситуация.

Какво е конфликтът в класната стая и защо възниква?

Конфликтът, най-кратко казано, е сблъсък на две или повече страни, често поради различни вярвания, нужди, интереси и очаквания. Той може да възникне между различни страни – между ученици, между ученици и учители, между класа и ученик или учител, между ученик и училищната общност.

 • Ученик, който постоянно уронва авторитета или знанията на преподавателя, като задава прекомерни въпроси или правенето на неподходящи коментари относно способностите на учителя.
 • Ученик, който умишлено нарушава правилата в класната стая, когато доминира в по време на дискусии, като често аргументите не се отнасят за урока или за часа, постоянно закъснява за час, често е неподготвен или разиграва сцени в класната стая.
 • Ученик, който е неучтив към другите в класа, като например да се състезава непрекъснато със съучениците си или да ги обижда.

Това са само малка част от примерите за неуважението от страна на учениците. Но конфликтите в класната стая могат да имат и отрицателно въздействие върху ученето и поведението на учениците. Те могат да доведат до:

 • Намаляване на концентрацията и продуктивността. Учениците, които са ангажирани в конфликт, са по-малко склонни да се съсредоточат върху учебния процес.
 • Повишено ниво на агресия и насилие. Конфликтите могат да доведат до физически или вербален тормоз, което може да има сериозни последици за жертвите.
 • Нарушаване на дисциплината в класната стая. Конфликтите могат да доведат до размирици и хаос в класната стая, което затруднява преподаването и ученето.

Как да се предотврати създаването на конфликти в класната стая?

Има много неща, които можете да направите, за да намалите шансовете за възникване на конфликти. Ето няколко предложения:

 • Подгответе се предварително. Преди да започне срока си задайте следните въпроси:

– Какво и кой, конкретно за този клас, е най-вероятно да бъде източник на конфликт или напрежение в класната стая? Например, ще преподавате ли тема или материал, който съдържа деликатни теми, които могат да предизвикат силни негативни емоции? Има ли вероятност учениците да се противопоставят на някое от очакванията на класа? Дали вашият начин на оценяване няма да предизвика неодобрение и чувство на несправедливост в учениците?

– Как винаги реагирате на конфликти (като цяло)? Прекарайте малко време в обмисляне на естествената (първичната) реакция при напрегната ситуация. Например, предпочитате ли да избягвате подобни ситуации? Винаги ли търсите компромис при решаването на конфликти? След като откриете вашия начин за решаване на конфликти, помислете до колко той е ефективен в класната стая. Ако е необходимо, помислете за друг начин за управление на конфликтите в името на поддържането на хармония в класа.

– Какви стратегии ще използвате ако възникне трудна ситуация в този конкретен клас? Очевидно е, че всеки клас и всяка ситуация ще са различни, но да имате план как да се справите с конфликта, преди той да възникне, е много по-лесно, отколкото да го измислите на място.

 • Представете очакванията си пред класа. В началото на всеки срок отделете време, за да обсъдите основните правила в клас (присъствие, оценяването, поведение в клас и т.н.) и очакванията ви към учениците (ангажираност, отговорност, оценки и т.н.). Може да се наложи да припомняте някои от правилата и очакванията към класа и през учебната година и е добре да го включите в учебния си план, за да сте сигурни, че всички са запознати с тях.
 • Създайте общност на класа. Изградете разбирателство и доверие в учениците чрез различни дейност в училище и извън него. Научете имената на учениците, техните интереси и малко повече за живота им извън училище. По този начин, можете да вплетете интересите на учениците с предмета, по който преподавате. Така учениците ще се чувстват уважавани, признати и по-мотивирани, което ще допринесе за положителен тон и приятна учебна среда в класа. Освен това, когато се създаде общност в класа, учениците често ще се съобразяват с неписаните социални правила и поведение на групата.
 • Емпатия. Спомнете си какви тревоги и притеснения сте имали като сте били ученици. Учениците (както и учителите) се изправят пред различни предизвикателства и стрес всеки ден. Например, много ученици са изправени пред притеснението и натиска, за да получат добри оценки, докато се опитват да се справят с училището, работата и семейните задължения. Когато често си припомняме пред какви предизвикателства са изправени учениците, ще можем по-лесно да разбираме тяхната гледна точка, която потенциално може да доведе до конфликтна ситуация.

Какво трябва да се направи, когато конфликтът наистина се случи?

Въпреки, че сте положили всички усилия да не се създаде и разви конфликт, винаги има шанс това да се случи.  Ето и някои предложения за справяне с конфликта:

 • Не го игнорирайте. Всеки път, когато усетите или видите неуважително отношение от учениците, трябва да обърнете внимание на това. Ако учителят не предприеме каквото и да е действие, за да разреши или да потуши конфликта, това често може да доведе до повторно поведение, което може да е по-силно в бъдеще. Това не само ще създаде напрегната ситуация в класа, но може и да повлияе на етиката на учителя.
 • Останете спокойни. Въпроси, че изпадането в такава ситуация може да ви подразни по един или друг начин, избягвайте да реагирате отбранително, защото лошата реакция само ще ескалира ситуацията. Очевидно, ако учителят реагира с гняв и ученикът също ще реагира по същия начин. Вместо това се опитайте да покажете търпение, уважение и доброта, колкото е възможно повече в подобни ситуации. Като запазите спокойствие, вие също така ще намалите тревожността в другите ученици и ще успокойте атмосферата в класната стая.
 • Слушайте и повтаряйте. Винаги когато се обръщате към учениците в конфликта, независимо дали е пред други ученици или след учебните часове, винаги се уверете, че слушате внимателно, това което ученикът казва. Тази стратегия е важна и полезна поради две причини:
 1. Вие ще разберете по-добре от какво е разочарован ученика, което е от решаващо значение, когато търсите решение на проблема.
 2. Когато повтаряте, това което чувате, може да помогнете и да успокойте развълнуваните ученици, защото не само те ще разберат, че наистина са чути от учителя, но също така ще преминат от емоционалната дейност към когнитивна. С други думи, чрез повтарянето на думите от учителя, ученикът излиза от състоянието си, за да се фокусира върху думите на учителя и да сравни дали те са дословно правилни с неговите, което измества фокуса от гнева.
 • Поемете инициатива. Опитайте се да разрешите конфликта по най-добрия начин. В зависимост от ситуацията може да се наложи да разрешите проблема на момента (по време на урока) или да потърсите ученика/учениците след часовете. (Съвет: Ако трябва да решите проблема по време на час, но ученикът продължава да се държи неприемливо, помислете дали не е по-добре да изчакате да приключи часа и да разрешите проблема насаме, за да запазите положителна среда в класната стая.) Отново бихме искали да отбележим, че каквото и действие да решите да предприемете всичко ще зависи от обстоятелствата, но винаги се уверете, че действията ви ще запазят добрият тон и усещането на спокойствие в класната стая.
 • Потърсете съвет. В зависимост от вида и модела на неуважителното поведение на учениците, можете да потърсите съвет от колеги преподаватели или от специалисти по темата за социално и емоционално развитие на ученици. Начините на преподаване могат да са различни, но някои по-опитни учители могат да дадат полезни съвети за справяне с определен вид конфликт в класната стая. Ако е необходимо, го поканете гост в часовете си, за да придобие по-ясна представа за ситуацията.
 • Свържете се с директора или съответните институции. В зависимост от сериозността на ситуацията, можете да потърсите и да докладвате възникналия конфликт на директора на училището или да се свържете със съответните институции.

 

В заключение

Няма две еднакви ситуации, но като цяло тези стратегии могат да помогнат за създаването на спокойна класна стая. Когато имате работа с каквото и да е ниво на конфликт, не забравяйте, че целта не е просто да прекратите спора, а да използвате ситуацията, за да помогнете на учениците да растат и да се научат как да решават собствените си проблеми.

Съвети и техники за решаване на конфликти в класната стая
Към началото