Знаете ли, че светът се нуждае от 44 милиона учители?

Учителската професия е една от най-важните в цял свят. Учителите създават новите личности в обществата.

Анализи на ЮНЕСКО показват, че света се нужда е 44 милиона учители, които да обучават децата. Според новите данни 44 милиона учители са необходими, за да може всяко дете да получи образование.

 

Фактори причиняващи недостига

Факторите могат да бъдат много и различни в зависимост от държавата, политиката и социалния живот на гражданите. Но има няколко основни фактора, които са и причина за нуждата от милиони учители. Един от тях е голямато търсене на образование от нарастващото население в училищна възраст. Най-големият недостиг на учители е в Африка и Южна Азия, където броят на записаните се увеличава в резултат на демографските промени там и усилията за насърчаване на равенството между половете. Другият фактор, който влияе на недостига от учители е трудностите на професията. Все по-трудно се задържат младите таланти в професията, тъй като учителите са твърде малко, класовете големи, часовете много и учителите са преуморени, демотивирани и без подкрепа.

 

Как ЮНЕСКО помага за справянето с този проблем

ЮНЕСКО усилено работи със страните, които се нуждаят от преподаватели като разработват политики за набиране, управление и професионални развитие на учителите. Организацията също така подкрепя държавите-членки чрез политически съвети и техническа помощ, както и разработването на помощни инструменти за работа, даване на насоки и възможности за обмен на знания в 9-те области в своето Ръководство за разработване на политики за учители. ЮНЕСКО дава и възможност за признаване на квалификации за висше образование и кредити за обучение на мобилни учители. Организацията провежда и обучения на учители, с които си партнират, за по-добро професионално развитие. ЮНЕСКО подкрепя учителите да овладяват дистанционното и хибридното преподаване като част от цялостният фокус върху иновативното развитие на учителите. Но една от най-важната помощ, която осигурява е подкрепата за участието на учители във вземането на образователни решение, от решения свързани с класната стая до политически такива.

 

Образователни цели до 2030 година

Анализът на ЮНЕСКО показва, че недостигът на учители е бил 69 милиона през 2016 година и е намалял на 44 милиона за 2023 година. Най-големата промяна в недостига на учители е в Южна Африка където е намалял почти на половина до 7 800 000.

В Африка и по-точно на юг от Сахара, което представлява 1/3 от глобалния недостиг на учители, недостигът е бил намалят само с 2 милиона през същия период. Регионът се нуждае от 15 милиона учители, за да постигне целта на устойчиво развитие за осигуряване на основно и средно образование за всички до 2030 година.

В Европа и Северна Америка високият процент на учителите в пенсионна възраст и липсата на интерес от младото поколение към професията означава, че все още са необходими 4,8 милиона учители, за да се осигури качествено основно и средно образование.

В доклада на организацията се казва, че проблемът с недостига на учители е в световен мащаб като това включва и богатите страни, където учителите трябвало да се справят с високите нива на стрес, липса на консумативи, ниско заплащане и слабото ръководство.

 

Как ЮНЕСКО се застъпва за учителската професия

ЮНЕСКО работи със страните за увеличаване на квалифицирани, мотивирани учители чрез подобряване на политиките, свързани с тях и подкрепа за качествено обучение, което отговаря на нуждите на учащите. Специален акцент е поставен върху Африка, приобщаването, чувствителността към пола и цифровите технологии.

ЮНЕСКО се застъпва за учителската професия в световен мащаб и разпространява резултатите от научни изследвания за иновативни практики и тенденции. Организацията подкрепя учителите и учителската професия чрез две големи събития: Световният ден на учителя, отбелязван ежегодно на 5 октомври (в партньорство с МОТ, УНИЦЕФ и Education International) и присъждането на наградата на ЮНЕСКО-Хамдан за развитие на учителите на всеки две години. 

Знаете ли, че светът се нуждае от 44 милиона учители?
Към началото