Пътят на промяната - пътна безопасност чрез игра

09.01.2024
19:00:00 ч.
Онлайн
Безплатен
Hero image

За семинара

В рамките на семинара Румяна Георгиева ще ни представи зараждането на гражданската инициатива „Пътят на промяната“ и нейното изражение в образователна мисловна игра за ученици на възраст 16+ години и за възрастни. Основният акцент е върху темата Пътна безопасност като съществена част от гражданското образование. Основните послания на играта са и предложените от автора решения, а именно превенцията и проактивното гражданско поведение.

За лектора

Teacher Image

Румяна Георгиева

Teacher Image

Румяна Георгиева е любящ родител и съвестен гражданин на България. Тя е инструктор в Номадия и преподавател на НПО „Център за учене чрез преживяване". Румяна е докторант в Софийски университет, катедра Теория на възпитанието. Тя е и учител по немски в Увекинд и автор на книга с кауза „Пътят на промяната“ и инициатива със същото име.

Имаш въпроси? Пиши ни:

    Към началото