Обучението по история: проблеми и възможности

02.05.2024
19:00:00 ч.
Онлайн
Безплатен
Hero image

За семинара

Историческият разказ задължително трябва да отговаря на историческата истина, но и да се пише с мисълта за утрешния ден. Ролята на обучението по история за оформянето на българската нация като добронамерена, приемаща и развиваща се общност в условията на технологичната революция през XXI век е решаваща. Тя изисква коренна промяна в образователния процес и изменение на учебното съдържание.

Но как да подходим?

Кое можем да променим и кое не бива?

Основателен ли е страхът, че с реформирането на учебното съдържание ще забравим кои сме?

На тези и други въпроси ще търсим отговор в семинара „Обучението по история: проблеми и възможности“.

За лектора

Teacher Image

Ангел Златков

Teacher Image

Ангел Златков е доктор по История на България в Софийския университет и постдокторант в Института за балканистика с център по тракология към Българската академия на науките. Ръководи програмата „Моята българска история“ на фондация MOVE.BG – дигитална историческа карта, в сърцето на която стои идеята, че за да продължим напред в общото ни бъдеще, първо трябва да разкажем и познаваме общото ни минало. Ангел е запален фотограф и доброволец на „Българското дружество за защита на птиците“, който вярва, че знанието за историята има силата да обединява.

Имаш въпроси? Пиши ни:

    Към началото