Как да редуцираме стреса и да подобрим вниманието в училище?

25.06.2024
19:00:00 ч.
Онлайн
Безплатен
Остават:

Развиване на социални и емоционални умения

Hero image

За семинара

Стресът е неизменна част от училищното ежедневие, както за учителите, така и за учениците. Темите за противодействие на агресията, приемственост и приобщаване, както и цялостното развиване на социално-емоционалния компонент за ученици и учители са основни и все по-разисквани в образователната система. Все по-често се наблюдават дефицит на вниманието и липса на концентрация в класните стаи, а удовлетворяването на специалните образователни потребности изисква индивидуален подход и специфична подкрепа.

Кои инструменти са подходящи за справяне с тези предизвикателства? Какви методи и подходи се прилагат в училищата в чужбина и могат ли да бъдат приобщени успешно в българската образователна система?

Целта на този семинар е да отговори на актуални въпроси и да представи една научно доказана концепция, наречена „mindfulness (преведено на български означава „съзнателност“), която успешно се прилага в училищния контекст на редица държави.

За лектора

Teacher Image

Теодора Георгиева

Teacher Image

Теодора Георгиева е психолог на 29 години. Завършила е Бакалавърската си степен в Рурския университет Бохум, Германия със специализация в психо-социално консултиране и интервенции. Преминала е магистърската програма „Психология на развитието“ в Нов Български Университет, като в момента подготвя дипломната си работа, в която изследва как практиките на съзнателност (“mindfulness“) влияят върху разпознаването и назоваването на емоции при деца в предучилищна възраст. Теди взима участие в 8-седмичен курс за намаляване на стреса, базиран на съзнателност (MBSR) към Palouse Mindfulness, а скоро предстои сертифицирането й като учител по медитация и съзнателност към School of positive transformation. Успешно завършва сертифицираната обучителна програма „Терапевтична здравна медитация“, акредитирана от „Международната асоциация на практикуващите холистична медицина – Великобритания“, провеждан в център Шала Бояна. Теди има професионален опит в психо-социалната работа със семейства и деца, както в различни социални услуги в Германия и България, така и в училищния контекст.

Запиши се за семинара:

    Към началото