Нуждата от интерактивни презентации в училище

25.10.2023
19:00:00 ч.
Онлайн
Безплатен
Hero image

За семинара

Интерактивните презентации са ценен инструмент в образованието и могат да помогнат на учителите от всеки един етап. Чрез тях се дава възможност за активно участие на учениците в дискусии, споделяне на мнение, попълване на кратки анкети и учене чрез игра. Те спомагат за по-голямата ангажираност на участниците в учебния процес, по-лесното запаметяване на материала и повишаване на мотивацията им за учене. Интерактивните презентации могат да бъдат направени бързо и лесно от всеки учител чрез използването на различни безплатни софтуери. Не се изисква предварителна задълбочена подготовка в сферата на информационните и комуникационни технологии, а само желание учебните часовете си по-интересни, забавни и смислени за учениците.  

За лектора

Teacher Image

Ирина Филипова

Teacher Image

Ирина Филипова е обучител на учители и сертифициран коуч. Завършва бакалавърска степен “Педагогика” в СУ “Св. Климент Охридски” и е магистър по социални дейности - “Квалификация и пренасочване на работна сила”. Стипендиант по програма “Пулсът на коучинга” на Ментор Коучес, 2020 - 2021 г.. В периода 2007 - 2023 г. работи в училище като последователно заема длъжностите възпитател, начален учител и заместник-директор. В последните 7 години отговаря за квалификацията на педагогическите специалисти и смислено внедряване на образователни технологии. Основната движеща сила за нея е да помага на хората да станат по-добри професионалисти като споделя своя опит и знания. Силно вярва, че постигането на по-добро образование минава през реализирането на качествени обучения. От работата си като начален учител е научила, че за да бъде ефективен учебния процес е важно участниците да са ангажирани и да им е интересно. Затова в своята практика се стреми да заинтригува аудиторията и да направи обученията както полезни, така и забавни. Предлага практически инструменти, които всеки един преподавател може лесно да използва в часовете си и да повиши мотивацията на своите ученици.

Имаш въпроси? Пиши ни:

    Към началото