Ненасилствена комуникация в училище

17.10.2023
19:00:00 ч.
Онлайн
Безплатен
Hero image

За семинара

Ненасилствената комуникация е подход в общуването, но и светоглед. С него може да отпаднат драстично много пластове от проблеми и трудности, свързани с отношенията, разбирателството, свързването с другите, ученето, мотивацията и животът ни изобщо. Негов създател е психологът д-р Маршал Розенберг, според който насилието присъства под много форми дори в ежедневното ни общуване, но сме свикнали с него поради общата култура и среда. Да свикнем с насилието не е особено вдъхновяващо, но още повече – то не успява и да помогне в задоволяването на нашите нужди цялостно.

ННК ни дава възможност за няколко неща едновременно. Първо, да разбираме по-добре собствените си реакции и поведение. Второ, да можем да ги споделяме с другите по начин, който хем не се натрапва, хем не ни поставя в позиция на зависимост или слабост. Трето, да разбираме и виждаме в чуждото поведение послания, свързани с належащи нужди и невъзможност за справяне. Четвърто, да изграждаме и допринасяме за повече разбирателство, поемане на отговорност, доверие, здравословни отношения и зрели личности. Това, разбира се, е еднакво важно в училище, в семейството, в приятелството, на работа, на улицата и изобщо навсякъде, защото навсякъде си оставаме в крайна сметка хора. Можем и учим от всичко около нас – съграждащо или разрушително. От нас зависи да направим избор, който да устоява във времето.

За лектора

Teacher Image

Камен Киров

Teacher Image

Камен Киров е обучител и преподавател. Работи с различни методи и подходи за развиване на повече здраве, осъзнатост, критичност и изследователско отношение. Започва да се занимава с обучения на младежи, базирани на учене чрез преживяване и неформално образование от 2013 година, а работата му в образователния сектор започва с детските градини и методиката "Философия с деца". Завършил е специалност Философия и е магистър по Начална училищна педагогика, като практически е работил с ученици от всеки етап на обучение, в стандартни и алтернативни учебни пространства. Курсове по Ненасилствена комуникация за родители и учители води през последните пет години, а принципите на лична отговорност, цялостност и здраве открива и предава чрез ННК, философско консултиране, бойни изкуства, работа с тяло, медитации и Рейки. Към момента е част от обучителния екип на сдружение "Възможности без граници" и посланик на обучителната настолна игра "Барабар".

Имаш въпроси? Пиши ни:

    Към началото