Въпросници и инструменти за кариерно ориентиране в час

31.07.2024
19:00:00 ч.
Онлайн
Безплатен
Остават:
Hero image

За семинара

След като разгледахме методическата рамка за кариерно ориентиране и развитие в час, ви предлагаме практически и готови за употреба въпросници и инструменти за кариерно ориентиране в час.

Ще видите и получите въпросниците за работа в час и ще разберете как други учители и нашият екип ги прилага с ученици.

Ще разберете и как да адаптирате въпросниците или да ги променяте, спрямо вашите нужди. Ще получите и насоки за реализиране на активности на база въпросниците с цел кариерно ориентиране и развиване на умения за успех.

По време на уебинара ще научите:

  • С какви въпросници и активности да разкриете интересите на учениците в час
  • Как да свържете резултатите от въпросниците за интереси с конкретни професии и сфери на реализация
  • С какви въпросници и активности за измервате заложби и прогрес по умения на учениците и как да обвържете резултатите с конкретни професии
  • Как да използвате работа по проекти в час с цел кариерно ориентиране – практически инструменти

По време на уебинара ще разберете как да получите безплатен наръчник „Въпросници за кариерно ориентиране в час“.

За лектора

Teacher Image

Елица Костова

Teacher Image

Елица Костова е основател на Фондация “Еду Компас“ създател на първата българска програма за кариерно ориентиране и развитие за младежи „Моят Кариерен Път“. Програмата и бордовата игра към нея печелят награда за най- добур кариерен инструмент в Европа 2020 година. Елица има опит 10 години като преподавател в Англо-Американсо Училище в София и 2 като преподавател в български училища. Презентира методите за кариерно ориентиране на ученици на международни конференции и обучава кариерни консултанти в Кипър, Испания и Ирландия да използват методиката, Обучава учители от 2018 година и до момента е обучила 400 учителя.

Запиши се за семинара:

    Към началото