Как учениците могат да се забавляват, правейки наука?

06.02.2024
19:00:00 ч.
Онлайн
Безплатен
Hero image

За семинара

В рамките на семинара Ели Стойкова и Ренета Богданова ще ни запознаят малко повече със STEM методологията на научните клубове Сай Хай. Ще изпробваме някои от дейностите за работа в екип. Ще научим какво вълнува младите хора в училище и как те могат да са полезни за училището и общността. Разликата между факт, интерпретация и оценка.

За лекторите

Teacher Image

Ели Стойкова

Teacher Image

Ели Стойкова е магистър по “Обществени политики и човешко развитие” от Университета в Маастрихт, Холандия, а бакалавърската и степен е по “Икономическа социология”. Ели има 5 години изследователски опит в Холандия като консултант към ООН относно политики за борба с бедността и неравенствата, социална защита, правата на детето, детското развитие и равенството между половете. В периода 2013-2016 г. също преподава анализ на обществени политики в магистърски и бакалавърски програми. Ели вижда развиването на аналитични умения, критично мислене и прилагането на методичен подход към решаването на проблеми като основни предпоставки за индивидуален и социален успех и именно това я води към Sci-High.

Teacher Image

Ренета Богданова

Teacher Image

Ренета Богданова има бакалавърска степен „Учител по биология и химия“ от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистратура “Управление на човешки ресурси“. В продължение на две години трупа опит като преподавател по химия в 15 СОУ „Адам Мицкевич“, в София. Пет години работи като координатор на участници и мениджър в “Заедно в час”, в 9 региона в страната. Тя има завършени курсове по „НЛП в продажбени умения“, „НЛП и Управление на човешките ресурси“, “Работа с деца със СОП” и е сертифициран коуч към “Mentor coaches”. Автор е на помагала за учители и на авторската програма на Сай Хай. Рени е решена да сподели всичко научено от децата и учителите, чрез реализация на проекта за развитие на научната грамотност на учениците през дейността на фондация Сай Хай.

Имаш въпроси? Пиши ни:

    Към началото