Как да помогнем на дете с дислексия в клас

Всяко дете учи и се развива със свое собствено темпо. Четенето е също част от всички умения, които развива едно дете. Нормално е децата да намират четенето като предизвикателство в един или друг момент. Но ако научаването на детето да чете се превърне в продължителна и трудна задача, която го кара да изостава от връстниците си, възможно е то да има дислексия.

По информация от Made by Dyslexia около 1 на всяко 10 деца има дислексия. Това реално не е никак малък процент от децата в училищна възраст. Разбирането и помагането на тези ученици би било изключително важно за тяхното развитие.

Какво е дислексия?

Дислексията е трудност при учене през целия живот, засягаща начина, по който мозъкът обработва информацията. Това засяга предимно способността на децата да учат и може да повлияе на тяхното четене, писане, реч, слухова и фонологична обработка и математика. Дислексията се проявява при всеки човек по различен начин. Всеки индивидуално ще има своите силни страни и предизвикателства за изправяне.

Точната причина, поради която едни деца имат дислексия, а други нямат, все още е неизвестна, но често се предава в семейства и се смята, че има генетична връзка. Вероятно родителите на деца с дислексия също имат подобни силни страни и предизвикателства като детето. Дислексията не е свързана с липса на интелигентност, лошо възпитание или социално-икономически произход на детето.

Какви са признаците на дислексия?

Забелязването на дислексия при децата може да бъде трудна. Няма физически признаци, а и някои деца са доста добри в прикриването на трудностите. Дислексията често се идентифицира само когато вече засяга напредъка и постиженията на детето.

Признаците на дислексия често стават по-очевидни, когато децата започнат да се учат да четат и пишат. Въпреки това, трудностите със справянето с някои задачи могат да станат очевидни едва когато детето е поставено в нова среда или значително се е променил начина му на живот.

Въпреки, че всяко дете с дислексия ще изпира различни трудности и ще се разкрият по различни начини, има някои общи признаци, свързани с конкретни възрастови групи, които могат да се следят. Те включват:

Признаци на дислексия при деца в начална възраст:

 • Бавно приемане на информация и обмислянето й, включително бавен говорим и писмен език
 • Лош правопис
 • Смесване на букви и цифри
 • Забавяне
 • Трудности при следване на инструкции или указания
 • Трудности с концентрацията
 • Лесно се разсейва

 

Признаци на дислексия в тинейджърска възраст:

Посочените признаци от горният списък, като се добавят и:

 • Несъответствие между вербалният начин на общуване и това, което могат да напишат
 • Нежелание за четене на глас
 • Лоши умения за разбиране
 • Трудности при организиране и спазването на срокове свързани с домашните
 • Трудности при водене на бележки
 • Социална дистанция
 • Лошо поведение
 • Умора
 • Възможна неприязън към четенето и писането и/или училищното обучение като цяло

 

Как дислексията засяга ученето?

Когато се обмисля как дислексията засяга ученето, трябва да първо да се разбере нейните основни характеристики: трудности с фонологично съзнание (способността да се разпознават и манипулират отделни звуци или фонеми в изговорените думи), вербална памет и скорост на вербална обработка. Когато се разберат нуждите, които възникват в резултат от тези трудности, учителите могат да определят как най-добре да предоставят и структурират информацията на своите ученици.

 • Фонологичното съзнание разпознава и манипулира звуци в говоримия език. Включва избиране на римувани думи, алитерация и броене на срички е една дума. Фонетичното осъзнаване е подгрупа на фонологичното осъзнаване и включва идентифициране и манипулиране на отделни звуци в думите. Трудностите в тази област могат да засегнат четенето, писането и правописа.
 • Вербалната памет е способността да се запази подредена последователност от словесен материал за кратък период от време – важно умение в много аспекти на ученето. Децата с дислексия може да са в състояние да „задържат“ нова информация само за две-три секунди.
 • Скоростта на вербална обработка е времето, необходимо за обработка на вербална информация. Това включва способността да се приема информация, да се обработва, да се отговаря на нея и да се припомня. По-бавната скорост на вербална обработка може да повлияе на способността на детето да си спомня дълги списъци, да следва инструкции, да подрежда думи и да структурира работата си.

Дислексията също може да повлияе на организационните умения и концентрацията на детето. Може то да изглежда разсеяно и замечтано. Децата с дислексия също могат много лесно да бъдат претоварени с количество информация, която трябва да обработват през целия ден, което може да доведе до умора и/или лошо поведение, предизвикано от невъзможността за справяне с поставените задачи.

Стратегии в класната стая за дисклексия

Повишаване на осведомеността за разликите в обучението. Колкото повече общността знае, толкова повече разбиране и подкрепа ще има. Осведомеността може да бъде под различни форми и начини – чрез провеждането на събрания, каненето на гост-лектори, редовното запознаване на колеги и организирането на уеб семинари с родители, може дори да бъде поканен ученик с дислексия да говори със своите съученици за силните си страни и предизвикателствата си.

Фокусиране върху позитивите. Подчертаното в това колко са добри децата и признаването на силните им страни. Ако детето непрекъснато получава отрицателна обратна връзка, самочувствието му ще бъде засегнато. Това може да повлияе на тяхното социално развитие и психично здраве, както и на техния напредък и постижения в учебната програма.

Частични задачи за поддържане на работната памет. Ако се поставят твърден много задачи и инструкции на учениците, те лесно могат да бъдат претоварени. За деца с дислексия, които изпитват затруднения със скоростта на словесната обработка и паметта, учителите трябва да бъдат особено внимателни как структурират уроците, за да поддържат работната памет. Учителите трябва да дават ясни инструкции, моделирани задачи и редовно на проверяват дали всичко е разбрано. Добра стратегия би била ако учителите молят учениците да повторят задачите и инструкциите на своите съучениците си.

Осигуряване на визуални помагала.  Осигуряването на децата речници, времеви линии, мисловни карти, ключови думи и други, за да се повиши паметта и запаметяването. Използването на рими и песни също може да бъде полезна практика.

Осигуряване на обобщения на уроците. Учениците с дислексия често имат полза от получаването на материали и ресурси за уроците предварително, Това може да бъдат брошури или връзки към видеоклипове, или уебсайтове. Аудио уроците, обобщенията и въведенията, заедно с предоставянето на материали и ресурси предварително, могат да помогнат на децата да се подготвят за обучението и/или да затвърдят знанията си от предишно обучение.

Добрата комуникация с родителите. Изключително са важни разговорите с родителите, за да се придобие по-цялостно разбиране от учителя за трудностите на детето. Трябва да се обсъждат стратегии, които могат да бъдат полезни и възможни за осъществяването им и от двете страни.

В заключение

Когато остане неидентифицирана и без подкрепа, дислексията може да повлияе на социалните, емоционалните и академичните резултати на децата. Изключително важно е работещите с деца и младежи да знаят признаците на дислексия, нейните характеристики и как те влияят върху преподаването и ученето. По-голямата осведоменост за дислексията и подобрените възможности за обучение ще бъдат жизненоважни, ако искаме да гарантираме, че всички деца с дислексия ще бъдат идентифицирани и подкрепени в класната стая.

Как да помогнем на дете с дислексия в клас
Към началото