Партньорството между учител и родители

Ефективната комуникация и сътрудничество между родители и възпитатели играe основна роля за осигуряването на успеха на детето в предучилищна и училищна възраст. Силното партньорство може значително да повлияе на развитието и успехите на детето. Също това партньорство укрепва образователната основа, насърчава подкрепяща учебна среда и се справя с академични и поведенчески предизвикателства.

Какво е партньорство между учител и родители?

Както вече споменахме, партньорството или сътрудничеството между учител и родители е важна част от образованието на ученика. Когато родителите могат да общуват с учителя на детето си, двете страни могат да работят заедно, за да изградят връзка и да създадат оптимална учебна среда както у дома, така и в училище. Освен това те могат да разгърнат силните страни на ученика и да създадат план за действие за работа върху слабите страни. Както и да определят факторите, които може да усилват или възпрепятстват способностите на детето да учи и да се превърнат в обединена система за подкрепа.

Например, ако ученик не се справя достатъчно добре по математика, не е задължително да е казал на семейството си, но учителя може да се свърже с родителите и да ги информира за пропуските на ученика и така родителите могат да преценят да работят заедно, за да създадат по-благоприятна среда за учене. Това може да означава ученикът да посещава часовете за консултация при учителя или родителите да помогнат на ученика с пропуските, или дори да се наеме учител.

От друга страна, ако ученикът изпитва трудности в училище поради семейни проблеми, е добре родителите да се свържат с учителя и да го предупредят. Или ако тази информация от страна на семейството не е споделена, учителят може да попита родителите дали нещо у дома може да причинява проблеми на детето. Чрез доверие и добри взаимоотношения учителят и родителите могат да общуват и да разясняват проблеми, както и да създават план, които да помогне на ученика да развие своя потенциал.

Какви са ползите от партньорството между учител и родители?

Има безброй предимства, свързани със сътрудничеството между учител и родители, но някои от основните предимства включват:

 • Изграждане на положителна връзка и доверие с ученика и семейството му.
 • Създаване на по-приветливо пространство за учене на ученика.
 • Запознаване с начините на ученика за учене и за самия него.
 • Разбирането на учителя и родителите, че и двете страни са единодушни относно целите и възможностите на ученика.
 • Информирането на родителите за напредъка на ученика, както академично, така и социално.

 

Начини за партньорството между учител и родители

Учителите, които искат да положат основите на успешното партньорство със семействата на учениците си, разполагат с редица възможности. Някои от начините за партньорство, които учителите трябва да проучат, включват:

Комуникация: Има различни опции, достъпни за учителите в тази категория (10 съвета за добра комуникация с родителите), като например:

 • Насърчаване на участие на родителите в училищно събития или в училищни съвети.
 • Осъществяване на рутинни обаждания до дома на ученика, за да може учителят да разговаря с родителите и да се предава обобщена информация.
 • Използване на приложения или споделен календар, за да се изпраща информация за училищно събития или събития на семейството.
 • Създаване на план за действие за поставяне и постигане на академични цели и включване на родителите в тези планове.
 • Насърчаване на семейството на ученика да се свързва с учителя за всичко, свързано с училищните или образователните нужди.

Координиране на допълнителни дейности: Това е друг похват за насърчаване партньорството между учителя и родителите, като се поощрява семейството на ученика да участва в дейности, които допълват това, което учат в училище. По този начин учителят може да помогне за насърчаването за учене и извън класната стая, както и да го направи по-забавно за ученика.

Например, може би местен музей има изложба, която е свързана с урок предаден в училище и може да разшири обучението на учениците чрез семейна екскурзия. Или може би има езиков или научен лагер през лятото, който може да подсили уроците в клас в тези области. Ако семейството на ученик се нуждае от помощ при избора на дейности, които могат да обогатят знанията на детето им в клас, учителят би могъл да направи конкретни предложения или да сподели ресурси, за да помогне на семейството при избора им. Като се препоръчва да се споделя повече информация за това как този подход към извънкласното обучение може да допълни знанията на учениците, като същевременно помага на родителите да разберат учебната програма и как те могат да я подкрепят по време на извънкласните часове.

Обратна връзка: Да се информират родителите, че ученикът се справя добре, може да бъде прекрасно чувство и за двете страни. Но когато трябва да се съобщи, че ученика има проблеми, може да бъде предизвикателство.

Предоставянето на обратна връзка за напредъка на ученика е важно за ученика и е полезно за надграждането на партньорството между учителя и родителите. Когато се дава обратна връзка за ученик, учителите не трябва да забравят:

 • Да бъдат ясни;
 • Да бъдат окуражаващи;
 • Да подчертават позитивите;
 • Да не се притесняват да обсъждат негативите;
 • Да се предлагат конкретни начини за помощ на ученика за справяне с трудностите;
 • Да се разгледат конкретни начина как семейството може да бъде част от успеха на ученика;
 • Изграждане на съвместен план за действие, независимо дали целта е ученика да се фокусира върху моментните задачи или за напред в бъдещето;
 • Учителите трябва да бъдат отворени за обратна връзка от родителите, за да се разкрият притесненията на семейството;
 • Не трябва да се забравя, че учителят и родителите за един екип и трябва да общуват като членове на един и същ такъв.

Изграждане на общност: Изграждането на общност чрез партньорство и сътрудничество между учител и родители е чудесен начин да се помогне на ученика да реализира своите цели свързани с обучението си и да се подготви за следващата стъпка в своето образование. Въпреки че включването на родителите в различни съвети и участие свързани с класа и училището би бил един чудесен начин да се изгради партньорство, не всеки родител има времето да се ангажира с подобни дейности. Поради тази причина е добре да се създадат събития, забавни образователни дейности и други социални възможности, в които семейството на ученика да може да посещава и да бъде активен член в училищната общност.

Надграждане: Често родителите се нуждаят от ресурси и увереност, за да могат да допринесат напълно за развитието и доброто образование на детето си. Преподавателите могат да подхранват тази увереност, като включват семейството на ученика в разговори и събития, които засягат живота на ученика в училище и също така насочват родителите към инструменти, които могат да помогнат на детето да реализира целите си. Освен това учителите могат да се надграждат чрез образование, като следват допълнителна степен или преминават обучителни програми. Родителите забелязват този ангажираност и цел за развитие в преподавателя, като оценяват този вид отдаденост към образованието на детето си.

Инструменти за сътрудничество

За да се насърчи партньорството между родители и учител е добре да се използват някои инструменти, както и да се следват някои съвети. Ето и някои инструменти, които биха били полезни:

Имейл: Имейлът може да бъде бърз и лесен начин за учителя и родителите да поддържат връзка и комуникация относно ученика. Вместо да насрочват лични срещи или телефонни обаждания, комуникацията може да бъде по-малко регламентирана и по-лесно планирана, и да даде възможност и на двете страни да имат всичко записано.

Софтуер за видеоконференции, като Zoom, Google meet и други: За родителите, които предпочитат комуникацията да е лице в лице, но нямат време за лична среща, то този вид софтуери биха били много полезни за създаване на сътрудничество между учителя и родителите. Времето за онлайн срещата може да бъде предварително зададена и така лесно може да се говори за трудностите и постиженията на ученика.

Календар за събитията на класа или училището, като Google Calendar: Има различни приложения за следене на събития, но за да могат родителите да се включат в училищните дейности, те трябва да знаят за дадените събития предварително. Учителят може да направи споделен календар на класа, където да се описват различни събития свързани с класа.

Това са една малка част от инструментите, които биха подпомогнали партньорството между учителя и родителите, като всеки клас е различен и учителят трябва да открие кой е най-работещия инструмент в конкретната ситуация.

В заключение

Разбира се, ключа към сътрудничеството между семейството и учителя е да се създаде съвместен план за ученика. Учителят може да сподели идеи, методи и препоръки със родителите на ученика и заедно да разработят ефективен план за сътрудничество – и след това могат да наблюдават как детето се развива и следва целите си.

Партньорството между учител и родители
Към началото